Komunikat

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii, Uniwersytet Gdański
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszają na Sympozjum PACJENT W SERCU ODDZIAŁYWAŃ MEDYCZNYCH
które odbędzie się w dniu 28.03.2019 r. na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w auli S208.
To spotkanie naukowe jest owocem ścisłej współpracy Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytutu Psychologii UG i Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest właścicielem szesnastu podmiotów medycznych. Wspólnie zainspirowaliśmy się pracą na rzecz pacjenta, który jest podmiotem oddziaływań medycznych. Departament Zdrowia chciał dowiedzieć się, czy pacjenci w placówkach ochrony zdrowia są zadowoleni z uzyskiwanej opieki medycznej. Dzięki Psychologom pracującym w naszym Instytucie oraz studentom Psychologii, którzy spontanicznie włączyli się w proces badawczy, powstały dwa narzędzia, które zaimplementowaliśmy do pracy w szpitalach i poradniach we wszystkich placówkach, podlegających Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego.

Sympozjum będzie kanwą do szerokiej wymiany i spotkania transdyscyplinarnego specjalistów różnych dziedzin. Odbiorcami naszego sympozjum będą teoretycy, praktycy a także młodzi adepci różnych sztuk, pracujący na rzecz chorego człowieka.

Sympozjum jest bezpłatne, jednakże ze względów organizacyjnych prosimy o rejestrację
poprzez naszą stronę internetową do dnia 25 marca br. do godz. 20.00.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sympozjum.

dr Aleksandra Szulman-Wardal
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
prof. dr hab. Mariola Bidzan
Dyrektor Instytutu Psychologii UG
Kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii

Dziękujemy za wsparcie: